C2 trang 31 sgk Vật lí lớp 7


Từ bảng trên, hãy cho biết con lắc nào có tần số dao động lớn hơn.

Từ bảng trên, hãy cho biết con lắc nào có tần số dao động lớn hơn.

Hướng dẫn giải:

Con lắc b (có chiều dài dây ngắn hơn) có tần số dao động lớn hơn.

Nhận xét: Dao động càng nhanh (chậm), tần số dao động càng lớn (nhỏ)

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu