C2 trang 31 sgk Vật lí lớp 7

Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Từ bảng trên, hãy cho biết con lắc nào có tần số dao động lớn hơn.

Từ bảng trên, hãy cho biết con lắc nào có tần số dao động lớn hơn.

Hướng dẫn giải:

Con lắc b (có chiều dài dây ngắn hơn) có tần số dao động lớn hơn.

Nhận xét: Dao động càng nhanh (chậm), tần số dao động càng lớn (nhỏ)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan