C2 trang 28 sgk Vật lí lớp 7


Em hãy kể tên một số nguồn âm?

Em hãy kể tên một số nguồn âm?

Hướng dẫn giải:

- Dụng cụ: kèn, sáo, trống...

- Các nguồn âm khác: quạt máy, người, động cơ xe...

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu