C1 trang 65 sgk Vật lí lớp 9


So sánh với từ phổ của thanh nam châm

So sánh với từ phổ của thanh nam châm và cho biết chúng có gì giống và khác nhau?

Hướng dẫn giải:

 Từ phổ bên ngoài thanh nam châm và từ phổ bên ngoài ống dây có dòng điện chạy qua rất giống nhau.

Khác nhau: Trong lòng ống dây cũng có các đường sức mạt sắt được sắp xếp gần như song song với nhau.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu