C1 trang 65 sgk Vật lí lớp 9

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

So sánh với từ phổ của thanh nam châm

So sánh với từ phổ của thanh nam châm và cho biết chúng có gì giống và khác nhau?

Hướng dẫn giải:

 Từ phổ bên ngoài thanh nam châm và từ phổ bên ngoài ống dây có dòng điện chạy qua rất giống nhau.

Khác nhau: Trong lòng ống dây cũng có các đường sức mạt sắt được sắp xếp gần như song song với nhau.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan