C1 trang 58 sgk Vật lí lớp 9


Nhớ lại kiến thức về từ tính của nam châm ở lớp 5 và lớp 7,

Nhớ lại kiến thức về từ tính của nam châm ở lớp 5 và lớp 7, hãy đề xuất và thực hiện một thid nghiệm để phát hiện xem một thanh kim loại có phải là nam châm hay không ?

Hướng dẫn giải:

Đưa thanh kim loại đó đến gần vụn sắt trộn lẫn vụn nhôm, đồng....Nếu thanh kim loại hút vụn sắt thì nó là nam châm.

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước