C. ON THE MOVE (Di chuyển) trang 78 tiếng anh 6


Chúng ta dùng câu hỏi với HOW để hỏi về phương tiện di chuyển. e.g.: - How do you go to school? (Bạn đi học bằng gì?)

STRUCTURE (Cấu trúc) : HOW DO YOU GO?

Chúng ta dùng câu hỏi với HOW để hỏi về phương tiện di chuyển.

e.g.: - How do you go to school? (Bạn đi học bằng gì?)

-    I go to school by bike. (Tôi đi học bằng xe đạp.)

-    I go to school on foot.          (Tôi đi bộ đi học.)

Để chỉ phương tiện di chuyển, chúng ta dùng “BY + danh từ chỉ phương tiện di chuyển” (không mạo từ): by car / bike/ bus, ...

*      Nếu có giới từ như IN, ON, chúng ta dùng từ sở hữu.

  1. g.: He goes to work in his boss’s car.

(Anh ấy đi làm bằng xe với chủ ông ấy.)

 Bill goes to work on his motorbike.

(Bill di làm bằng xe gắn máy vói anh của anh.)

VIETNAMESE TRANSLATION - PRACTICE

l. Listen.

Click tại đây đề nghe:

 

How do you go to school?                            (Bọn đi học bằng gì?)

-    I go to school by bike.                          Tôi đi học bàng xe đạp.

-    I go to school by motorbike.                    Tôi đi học bằng xe gắn máy.

-    I go to school by bus.                           Tôi đi học bàng xe buýt.

-    I go to school by car.                           Tôi đi học bàng xe (du lịch).

-    I walk to school.                                  Tôi đi bộ đến trường.

Now ask and answer questions about these people. (Bây giờ hỏi và trả

lời câu hỏi về những người này.)

-    How does Lien go to school?                   She goes by bike.

-    How does Thu go to school?                   She goes by motorbike.

-    How does Tuan go to school?                  He goes by bus.

-    How does Hoa go to school?                   She goes by car.

-    How does Huong go to school?               She walks to school.

2. Listen.

Click tại đây đề nghe:

 

A. How does Mr Hai travel towork?         Ông Hai đi làm bàng gi?

B. He travels by train.                          Ông ấy đi làm bằng xe lửa.

A. How does Mrs Lan travel to Ha Noi?      Bà Lan đi du lịch Hà Nội bằng gì

B. She travels by plane.                           Bà ấy đi du lịch bằng máy bay.

A. How does Ba travel to work?                  Ba đi làm bằng gì?

B. He travels by motorbike.                        Anh ấy đi làm bằng xe gắn máy. 

A. How does Miss Hoa go to work?             Cô Hoa đi làm bằng gì?

B. She walks to work.                               Cô ấy đi bộ(đi làm)

A. . How does Mr Kim travel to work?        Ông Kim đi làm bằng gì?

B. He travels by train.                             Ông ấy đi làm bằng xe lửa.

A. How does Mrs Dung travel to work?       Bà Dung đi làm bằng gì?

B. She travels by car.                                Bà ấy đì làm bằng xe du lịch.

3. Listen and write short answers in your exercise book. (Lắng nghe và viết câu trả lời ngắn vào tập bài tập của em.)

Click tại đây đề nghe:

 a. How does Mr Ba travel to work?

(He travels to work) By motorbike.

b.  How does Miss Hoa travel to work?

(She walks to work.) On foot.

c. How does Tuấn go to school?

(He goes to school) By bus.

d. How does Mrs Huong travel to work?

(She travels to work) Bv car.

4. Listen and read. Then ask and answer the questions. (Lắng nghe vá đọc. Sau đó hỏi và trả lời câu hòi.)

Click tại đây đề nghe:

 

Chào. Tên cùa tôi là Hoàng Tôi là học sinh. Tôi thức dậy lúc 5g 30 Tôi tắm với vòi hoa sen và mặc quần áo. Tôi ăn điểm tâm, sau đó tÔ! rời khỏi nhà lúc 6g 30. Trường gần nhà tôi, do đó tôi đi bộ. Các tiếtI học bắt đầu lúc 7g và chấm dứt lúc llg 30. Tôi đi bộ về nhà và ăn trưaị lúc 12 giờ.

a)      What time does Hoang get up?

b)      What time does he go to school?

c)      Does he go to school by car?

d)      Does he walk to school?

e)      What time do classes start?

f)       What time do they end?

a. He gets up at half past five.

b. He goes to school at half past six.

c. No, he doesn’t.

d. Yes, he does.

e. Classes start at seven o’clock.

f. They end at half past eleven.

5.


>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu