Bốn vùng kinh tế gắn với bốn đảo lớn của Nhật Bản


Bốn vùng kinh tế gắn với bốn đảo lớn :

Vùng kinh tế/đảo

Đặc điểm nổi bật

 

Hôn-su

- Diện tích rộng nhất, dân số đông nhất, kinh tế phát triển nhất trong các vùng - tập trung ờ phần phía nam đảo.

- Các trung tâm công nghiệp lớn : Tô-ki-ô, I-ô-cô-ha-ma, Na-gôi-a. Ki-ô-tô, ô-xa-ca, Cô-bê, tạo nên “chuỗi đô thị”.

Kiu-xiu

-Phát triển công nghiệp nặng, đặc biệt là khai thác than và luyện thép. Các trung tâm công nghiệp lớn : Phu-cô-ô-ca, Na-ga-xa-ki.

-Miền Đông Nam trồng nhiều cây công nghiệp và rau quả.

 

Xi-cô-cư

-Khai thác quặng đồng.

-Nông nghiệp đóng vai trò chính trong hoạt động kinh tế.

Hô-cai-đô

-Rừng bao phủ phần lớn diện tích. Dân cư thưa thớt.

-Công nghiệp : khai thác than đá, quặng sắt, luyện kim đen, khai thác và chế biến gỗ, sản xuất giấy và bột xenlulô.

-Các trung tâm công nghiệp lớn : Xap-pô-rô, Mu-rô-ran.

Đã có lời giải Sách bài tập - Địa lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu