Bài 7: Bộ xương

Bình chọn:
4.6 trên 82 phiếu
  • Câu 1, câu 2, câu 3 trang 27 sgk sinh học lớp 8

    Câu 1, câu 2, câu 3 trang 27 sgk sinh học lớp 8

    Câu 1. Bộ xương người gồm mấy phần ? Mỗi phần gồm những xương nào ? Câu 2. Sự khác nhau giữa xương tay và xương chân có ý nghĩa gì đối với hoạt động của con người ? Câu 3. Nêu rõ vai trò của từng loại khớp.