Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 1 ngày

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

  • Soạn bài bộ đội về làng

    Soạn bài bộ đội về làng

    Câu 1.Tìm những hình ảnh thể hiện không khí vui tươi của xóm nhỏ khi có bộ đội về.Câu 2.Những hình ảnh nào nói lên lòng yêu thương của dân làng với bộ đội?Câu 3.Theo em, vì sao dân ta yêu thương bộ đội như vậy?

  • Luyện từ và câu bộ đội về làng

    Luyện từ và câu bộ đội về làng

    Câu 1.Đọc 2 khổ thơ sau và trả lời câu hỏi:Câu 2. Trong bài thơ Anh Đom Đóm, còn các con vật nào được gọi và tả như người (nhân hoá) ?Câu 3. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi "khi nào?và gạch dưới các bộ phận đó :

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn