Bệnh sốt rét có thể lây từ người bệnh sang người lành bằng đường nào ?

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Bệnh sốt rét có thể lây từ người bệnh sang người lành bằng đường nào ?

Bệnh sốt rét có thể lây từ người bệnh sang người lành bằng đường nào ?

Trả lời:

Đường lây truyền: do muỗi A-no-phen hút kí sinh trùng sốt rét có trong máu người bệnh rồi truyền sang người lành. 

Các bài liên quan