Bài C1 trang 58 sgk vật lí 6


C1. Tại sao khi bị hơ nóng, quả cầu lại không lọt qua vòng kim loại?

C1. Tại sao khi bị hơ nóng, quả cầu lại không lọt qua vòng kim loại?

Hướng dẫn giải:

Vì quả cầu nở ra khi nóng lên.