Báo cáo thực hành: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng

Bình chọn:
3 trên 75 phiếu

1. Dụng cụ thí nghiệm - lực kế 0, 1N có độ chia nhỏ nhất 0,001 N...

 

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan