Bạn sống ở đâu, làng quê hay đô thị?

Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

Bạn sống ở đâu, làng quê hay đô thị?

Bạn sống ở đâu, làng quê hay đô thị?

Trả lời:

Ví dụ: 

Em sống ở Hà Nội, ở môi trường đô thị.

Các bài liên quan