Bạn nhìn thấy bộ phận nào của gà con trong hình 2b, 2c và 2d?

Bình chọn:
4 trên 13 phiếu

Bạn nhìn thấy bộ phận nào của gà con trong hình 2b, 2c và 2d?

Bạn nhìn thấy bộ phận nào của gà con trong hình 2b, 2c và 2d?

Trả lời:

+ Hình 2b: Quả trứng đã được ấp 10 ngày, có thể nhìn thấy mắt và chân.

+ Hình 2c: Quả trứng đã được 15 ngày, có thể nhín thấy phần đầu, mỏ, chân, lông gà.

+ Hình 2d : Quả trứng đã được ấp khoảng 20 ngày, có thể nhìn thấy đầy đủ các bộ phận của con gà, mắt đang mở (phần lòng đỏ không còn nữa)

Các bài liên quan