Bạn đã dùng thuốc bao giờ chưa và dùng trong trường hợp nào?

Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu

Bạn đã dùng thuốc bao giờ chưa và dùng trong trường hợp nào?

Bạn đã dùng thuốc bao giờ chưa và dùng trong trường hợp nào?

Trả lời:

Em đã từng dùng thuốc. Em dùng thuốc khi bị ốm, bị đau bụng, bị ho...

Các bài liên quan