Bạn cần chuẩn bị những gì để tách cát trắng ra khỏi hỗn hợp nước và cát trắng?

Bình chọn:
4 trên 34 phiếu

Bạn cần chuẩn bị những gì để tách cát trắng ra khỏi hỗn hợp nước và cát trắng?

Bạn cần chuẩn bị những gì để tách cát trắng ra khỏi hỗn hợp nước và cát trắng?

Trả lời:

Ta làm như sau: Đổ hỗn hợp chứa chất rắn không bị hoà tan trong nước qua phễu lọc.

Các bài liên quan