Tập đọc: Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Bình chọn:
4.8 trên 97 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

  • Chính tả bài thơ về tiểu đội xe không kính

    Chính tả bài thơ về tiểu đội xe không kính

    Câu 1. Nhớ - viết: Bài thơ về tiểu đội xe không kính.Câu 2. a) Tìm 3 trường hợp chỉ viết với s, không viết với x:b)Tìm 3 trường hợp chỉ viết với X, không viết với s.Câu 3. Chọn các tiếng thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh câu văn.

  • Soạn bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính trang 71 SGK Tiếng Việt 4 tập 2

    Soạn bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính trang 71 SGK Tiếng Việt 4 tập 2

    Câu 1. Những hình ảnh nào trong bài thơ nói lên tinh thần dũng cảm và lòng hăng hái của các chiến sĩ lái xe?Câu 2. Tình đồng chí, đồng đội của các chiến sĩ được thể hiện trong những câu thơ nào?Câu 3. Hình ảnh những chiếc xe không có kính vẫn băng băng ra trận giữa bom đạn của kẻ thù gợi cho em cảm nghĩ gì?

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn