Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

 • Soạn bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Phạm Tiến Duật

  Soạn bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Phạm Tiến Duật

  Câu 1. Những hình ảnh nào trong bài thơ nói lên tinh thần dũng cảm và lòng hăng hái của các chiến sĩ lái xe?Câu 2. Tình đồng chí, đồng đội của các chiến sĩ được thể hiện trong những câu thơ nào?Câu 3. Hình ảnh những chiếc xe không có kính vẫn băng băng ra trận giữa bom đạn của kẻ thù gợi cho em cảm nghĩ gì?

 • Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức

  Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức

  Câu 1. Đọc các tin đã cho.Câu 2. Tóm tắt mỗi tin bên bằng một hoặc hai câu:Câu 3. Dựa vào cách đưa tin trên, em hãy viết một tin về hoạt động của chi đội hay của trường em đang học. Sau đó tóm tắt tin ấy bằng một hai câu.

 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ dũng cảm

  Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ dũng cảm

  Câu 1.Tìm các từ có cùng nghĩa với dũng cảm trong số các từ đã cho.Câu 2. Ghép từ dũng cảm vào trước hoặc sau các từ đã cho tạo nên các cụm từ có nghĩa.Câu 3. Tìm từ ở cột A phù hợp với lời giải nghĩa ở cột B.Câu 4. Tìm từ ngữ trong ngoặc đơn hợp với mỗi chỗ trống ở đoạn văn sau:

 • Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối

  Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối

  Câu 1. Dưới đây là hai đoạn văn dùng để mở đầu bài văn tả cây hồng nhung. Hai cách ấy có gì khác nhau?Câu 2. Dựa vào những gợi ý dưới đây, hãy viết đoạn mở bài (theo cách gián tiếp) cho bài văn tả cây phượng, cây hoa mai hoặc cây dừa.Câu 3. Quan sát một cây mà em yêu thích và cho biết:Câu 4. Dựa vào các câu trả lời ở trên, hãy viết một đoạn mở bài, giới thiệu chung về cây mà em định tả.

 • Chính tả bài thơ về tiểu đội xe không kính

  Chính tả bài thơ về tiểu đội xe không kính

  Câu 1. Nhớ - viết: Bài thơ về tiểu đội xe không kính.Câu 2. a) Tìm 3 trường hợp chỉ viết với s, không viết với x:b)Tìm 3 trường hợp chỉ viết với X, không viết với s.Câu 3. Chọn các tiếng thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh câu văn.

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn