Tuyensinh247.com giảm giá 50% tất cả các khóa học đến hết ngày 20/4/2018
Xem ngay

Chỉ còn: 1 ngày

Bài tập luyện thêm.Tia

Bình chọn:
4.6 trên 18 phiếu

Các bài luyện tập thêm về tia

Bài 16. Cho  điểm C nằm giữa hai điểm A và B, điểm M nằm giữa hải điểm A và C, điểm N nằm giữa hai điểm C và B.

a) Tìm các tia trùng nhau gốc C.

b) Giải thích vì sao điểm C nằm giữa hai điểm M và N.

Bài 17. Cho điểm O nằm giữa hai điểm E, F .  hãy kể tên các kia đối nhau, các tia trùng nhau.

Bài 18. Hai đường thẳng  xy và zt cắt nhau tại O tạo thành mấy tia? Có bao nhiêu tia đối nhau.

Bài 19. Cho điểm A  thuộc đường thẳng xy, điẻm M thuộc tia Ax và điểm N thuộc tia Ay

a) tìm các tia đối tia Ax.                  b) Tìm các tia trùng với tia Ax.

c) Trên hình vẽ có bao nhiêu tia(Hai tia trùng nhau chỉ kể một tia)

Hướng dẫn – lời giải – đáp số

Bài 16 a) Các tia CM, CA trùng nhau. Các tia CN, CB trùng nhau

b) Các tia CA, CB đối nhau(vì C nằm giữa A và B). Suy ra CM, CN đối nhau. Vậy C nằm giữa M và N.

Bài 17. – Hai tia  OE và OF là tia đối nhau.

Các  tia trùng nhau là : EO và EF; tia FO và FE.

 Bài 18.

- Tạo thành 4 tia Ox, Oy,Oz,Ot.

- Cặp tia đối nhau là: tia Ox  và Oy; Tia Oz và Ot.

Bài 19.  a) Các tia đối của tia Ax là tia An,Ay(hai tia này chỉ là một tia)

b) Hai tia trùng với tia Ax là tia AM.

c) Trên hình vẽ có 6 tia: Mx,My,Ax,Ay,Nx,Ny.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan