Bài tập 7 - Trang 101 - SGK Hóa học 8


Chỉ ra những phản ứng hóa học có xảy ra sự oxi hóa trong các phản ứng cho dưới đây :

7. Chỉ ra những phản ứng hóa học có xảy ra sự oxi hóa trong các phản ứng cho dưới đây :

a. H2    +   O2    ->     2H2O

b. 2Cu   +   O2   ->    2CuO

c. H2O   +   CaO  ->  Ca(OH)2

d. 3H2O  +  P2O5  ->  2H2PO4

Hướng dẫn.

Các phản ứng oxi hóa là phản ứng a và b.

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu