Bài tập 7 - Trang 101 - SGK Hóa học 8


Chỉ ra những phản ứng hóa học có xảy ra sự oxi hóa trong các phản ứng cho dưới đây :

7. Chỉ ra những phản ứng hóa học có xảy ra sự oxi hóa trong các phản ứng cho dưới đây :

a. H2    +   O2    ->     2H2O

b. 2Cu   +   O2   ->    2CuO

c. H2O   +   CaO  ->  Ca(OH)2

d. 3H2O  +  P2O5  ->  2H2PO4

Hướng dẫn.

Các phản ứng oxi hóa là phản ứng a và b.

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước