Bài tập 5 - Trang 68 - SGK Hình học 12


Tìm tâm và bán kính của các mặt cầu.

5. Tìm tâm và bán kính của các mặt cầu có phương trình sau đây:

a) x2 + y2 + z2 – 8x - 2y + 1 = 0 ;

b) 3x2 + 3y2 + 3z2 – 6x + 8y + 15z – 3 = 0.

Hướng dẫn giải:

a) Ta có phương trình : x2 + y+ z2 – 8x - 2y + 1 = 0 

                            ⇔  (x – 4)2 + (y – 1)2 + z2 = 42

Đây là mặt cầu tâm I(4; 1; 0) và có bán kính r = 4.

b) Ta có phương trình:

     3x2 + 3y2 + 3z2 – 6x + 8y + 15z – 3 = 0

⇔  x2 + y2 + z2 – 2x + \(\frac{8}{3}\)y + 5z – 1 = 0

⇔ \((x-1)^{2}+(y+\frac{4}{3})^{2}+(z+\frac{5}{2})^{2}= (\frac{19}{6})^{2}\).

Đây là mặt cầu tâm \(J(1; -\frac{4}{3};-\frac{5}{2})\) và có bán kính là R = \( \frac{19}{6}\)

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..