Bài tập 4 - Trang 68 - SGK Hình học 12


Tính tích vô hướng của hai vectơ.

4. Tính:

a) \(\overrightarrow{a}.\overrightarrow{b}\) với \(\overrightarrow{a}\)(3; 0; -6), \(\overrightarrow{b}\)(2; -4; 0).

b) \(\overrightarrow{c}.\overrightarrow{d}\) với \(\overrightarrow{c}\)(1; -5; 2), \(\overrightarrow{d}\)(4; 3; -5).

Hướng dẫn giải:

a)  \(\overrightarrow{a}.\overrightarrow{b}\) = 3.2 + 0.(-4) +(-6).0 = 6.

b)  \(\overrightarrow{c}.\overrightarrow{d}\) = 1.4 + (-5).3 + 2.(-5) = -21.

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..