Bài tập 3 trang 52 SGK Công nghệ 11

Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Cách tháo lắp các chi tiết của bộ giá đỡ như thế nào ?

Cách tháo lắp các chi tiết của bộ giá đỡ như thế nào ?

Trả lời: 

Cách tháo theo thứ tự: vít - giá đỡ - tấm đỡ

Cách lắp theo thứ tự: tấm đỡ - giá đỡ - vít

Các bài liên quan