Bài tập 2 trang 52 SGK Công nghệ 11

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Bộ giá đỡ gồm những chi tiết nào ? Số lượng là bao nhiêu ?

Bộ giá đỡ gồm những chi tiết nào ? Số lượng là bao nhiêu ?

Trả lời:

Bộ giá đỡ gồm các chi tiết:

- Vít M6.24: 4 chiếc

_ giá đỡ: 2 chiếc

_ Tấm đỡ: 1 chiếc

Các bài liên quan