Bài tập 1 trang 40 SGK Công nghệ 11

Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Vẽ phác hình chiếu phối cảnh của các vật thể được cho bằng hai hình chiếu vuông góc ở hình 7.4

Vẽ phác hình chiếu phối cảnh của các vật thể được cho bằng hai hình chiếu vuông góc ở hình 7.4

Trả lời:

a) 

b) 

Các bài liên quan