Bài tập 1 - Trang 100 - SGK Hóa học 8


Viết phương trình hóa học biểu diễn sự cháy của các đơn chất trong oxi

1. Viết phương trình hóa học biểu diễn sự cháy của các đơn chất trong oxi : cacbon, photpho, hiđro, nhôm biết rằng sản phẩm lần lượt là những hợp chất lần lượt có công thức hóa học : CO2, P2O5, H2O, Al2O3. Hãy gọi tên các chất tao thành.

Hướng dẫn.

C   +    O2       CO2

4P +  5O2     2P2O5

2H2 + O2     2H2O

4Al  + 3O2    2Al2O3

Gọi tên :

+ CO2 : khí cacbonic ;

+ P2O5 : đi photpho pentaoxit ;

+ H2O : nước ;

+ Al2O3 : nhôm oxit.  

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu