Bài 1: Bài mở đầu

Bình chọn:
4.8 trên 80 phiếu
  • Câu 1, câu 2 trang 7 sgk sinh học lớp 8

    Câu 1, câu 2 trang 7 sgk sinh học lớp 8

    Câu 1. Trình bày những đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa người và động vật thuộc lớp Thú. Câu 2. Hãy cho biết những lợi ích của việc học tập môn "Cơ thể người và vệ sinh".