Bài C9 trang 141 sgk vật lý 9


Nêu một vài hiện tượng thực tế về sự phân tích ánh sáng trắng.

C9. Nêu một vài hiện tượng thực tế về sự phân tích ánh sáng trắng.

Bài giải:

Cầu vồng xuất hiện chính là một hiện tượng thực tế về sự phân tích ánh sáng trắng.

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước