Bài C9 trang 141 sgk vật lý 9


Nêu một vài hiện tượng thực tế về sự phân tích ánh sáng trắng.

C9. Nêu một vài hiện tượng thực tế về sự phân tích ánh sáng trắng.

Bài giải:

Cầu vồng xuất hiện chính là một hiện tượng thực tế về sự phân tích ánh sáng trắng.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu