Bài C9 trang 141 sgk vật lý 9

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Nêu một vài hiện tượng thực tế về sự phân tích ánh sáng trắng.

C9. Nêu một vài hiện tượng thực tế về sự phân tích ánh sáng trắng.

Bài giải:

Cầu vồng xuất hiện chính là một hiện tượng thực tế về sự phân tích ánh sáng trắng.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan