Bài C8 trang 36 sgk Vật lí 9


C8. Một bếp điện hoạt động bình thường khi được mắc với hiệu điện thế 220V và khi đó

C8. Một bếp điện hoạt động bình thường khi được mắc với hiệu điện thế 220V và khi đó bếp có điện trở 48,4 Ω. Tính công suất điện cảu bếp này.

Trả lời:

Công suất điện của bếp này là P = \( \frac{U^{2}}{R}\) = \( \frac{220^{2}}{48,4}\) = 1000W.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu