Bài C8 trang 36 sgk Vật lí 9


C8. Một bếp điện hoạt động bình thường khi được mắc với hiệu điện thế 220V và khi đó

C8. Một bếp điện hoạt động bình thường khi được mắc với hiệu điện thế 220V và khi đó bếp có điện trở 48,4 Ω. Tính công suất điện cảu bếp này.

Trả lời:

Công suất điện của bếp này là P = \( \frac{U^{2}}{R}\) = \( \frac{220^{2}}{48,4}\) = 1000W.

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu