Bài C7 - Trang 9 - SGK Vật lí 8


Một người đi xe đạp trong 40 phút với vận tốc là 12 km/h. Hỏi quãng đường đi được là bao nhiêu km ?

C7. Một người đi xe đạp trong 40 phút với vận tốc là 12 km/h. Hỏi quãng đường đi được là bao nhiêu km ?

Hướng dẫn.

t = 40 phút = \(\frac{40}{60}\) giờ = \(\frac{2}{3}\) giờ.

Quãng đường đi được s = v.t = 12.\(\frac{2}{3}\) = 8 km.

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu