Bài C7 trang 36 sgk Vật lí 9


C7. Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 12V thì dòng điện chạy qua nó có cường

C7. Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 12V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 0,4 A. Tính công suất điện của bóng đèn này và điện trở của bóng điện khi đó.

Trả lời:

+ Công suất của bóng đèn khi ấy là P = UI = 12.0,4 = 4,8 W.

+ Điện trở của bóng đèn khi đó là R = \( \frac{U}{I}\)  = \( \frac{12}{0,4}\) = 30 Ω.

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu