Bài C6 trang 53 sgk vật lí 8


Một con ngựa kéo một cái xe..

C6. Một con ngựa kéo một cái xe đi đều với vận tốc 9 km/h. Lực kéo của ngựa là 200N

a) Tính công suất của ngựa.

b) Chứng minh rằng P = F.v

Hướng dẫn giải:

a) Trong 1 giờ (3 600s) con ngựa kéo xe đi được đoạn đường: 

s = 9 km = 9000m.

Công của lực kéo của ngựa trên đoạn đường s là:

A = F. s = 200 . 9 000 = 1 800 000 J

Công suất của ngựa :

P = \(\frac{A}{t}\) = \(\frac{1 800000}{3600}\) = 500W.

b) Công suất P = \(\frac{A}{t}\)    => P = \(\frac{F.s}{t}\) = F.v.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu