Bài C6 trang 44 sgk vật lí 7


Hãy chỉ ra trường hợp gây ô nhiễm tiếng ồn gần nơi em sống...

C6. Hãy chỉ ra trường hợp gây ô nhiễm tiếng ồn gần nơi em sống và đề ra một số biện pháp chống sự ô nhiễm tiếng ồn đó.

Hướng dẫn giải:

Các biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn có thể là:

- Tiếng ồn họp chợ vào sáng sớm hằng ngày. Biện pháp: đóng cửa phòng, xây tường chắn, trồng cây xung quanh, làm tường cách âm, làm cửa kính cách âm…

- Tiếng máy khoan, máy cắt, nổ mìn, phá đá. Biện pháp: bịt , nút tai khi  làm việc.

- Tiếng lợn kêu vào sáng sớm hằng ngày tại lò mổ. biện pháp: đề nghị chuyên lò mổ tới nơi xa dân cư sinh sống, xây tường chắn xung quanh…

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu