Bài C6 trang 36 sgk Vật lí 9


C6. Trên một bóng đèn có ghi 220V - 75W.

C6. Trên một bóng đèn có ghi 220V - 75W.

+ Tính cường độ dòng điện qua bóng đèn và điện trở của nó khi đèn sáng bình thường.

+ Có thể dùng cầu chì loại 0,5A cho bóng đèn này được không? Vì sao?

Trả lời:

Trên một bóng đèn có ghi 220V - 75W.

+ Khi đèn sáng bình thường: 

Ta tính cường độ dòng điện qua bóng đèn dựa vào công thức P = UI, từ đo suy ra I = \( \frac{P}{U}\) = \( \frac{75}{220}\) = 0,341 A.

Ta tính điện trở của nó từ công thức P = \( \frac{U^{2}}{R}\). Từ đó suy ra R = \( \frac{U^{2}}{P}\) = \( \frac{220^{2}}{75}\) = 645Ω.

+ Có thể dùng cầu chì loại 0,5 A cho bóng đèn này vì nó đảm bảo cho đèn hoạt động bình thường và sẽ nóng chảy, tự động ngắt mạch khi đoản mạch.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu