Bài C6 trang 13 sgk vật lý 6


Ở hình 3.3, hãy cho

C6. Ở hình 3.3, hãy cho biết cách đặt bình chia độ nào cho phép đo thể tích chất lỏng chính xác ?

Bài giải:

b) Đặt thẳng đứng.