Bài C5 trang 9 sgk vật lý 6


Nếu đầu cuối của vật không ngang bằng với vạch chia thì đọc

C5. Nếu đầu cuối của vật không ngang bằng với vạch chia thì đọc kết quả đo như thế nào ?

Bài giải:

Nếu đầu cuối của vật không ngang bằng (trùng) với vạch chia, thì đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật sẽ cho kết quả đo.