Bài C5 trang 7 sgk vật lý 6


Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của một thước đo mà em có.

C5. Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của một thước đo mà em có.

Bài giải.

Lưu ý:  giới hạn đo là độ dài lớn nhất ghi trên thước.

Độ chia nhỏ nhất là số đơn vị giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thước.

- ĐCNN thước em dùng là 1mm.

- GHĐ thước em dùng khoảng 20cm 


>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu