Bài C5 trang 36 sgk Vật lí 9


C5. Xét trường hợp đoạn mạch có điện trở R, hãy chứng tỏ rằng công suất điện của

C5. Xét trường hợp đoạn mạch có điện trở R, hãy chứng tỏ rằng công suất điện của đoạn mạch được tính theo công thức 

P = I2R = \( \frac{U^{2}}{R}\).

Trả lời:

Trường hợp đoạn mạch có điện trở R, ta có P = UI mà U = IR, suy ra P = IR.I = I2R.

Mặt khác, ta có P = UI, mà I = \( \frac{U}{R}\) => p = U.\( \frac{U}{R}\) = \( \frac{U^{2}}{R}\).

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu