Bài C5 trang 36 sgk Vật lí 9


C5. Xét trường hợp đoạn mạch có điện trở R, hãy chứng tỏ rằng công suất điện của

C5. Xét trường hợp đoạn mạch có điện trở R, hãy chứng tỏ rằng công suất điện của đoạn mạch được tính theo công thức 

P = I2R = \( \frac{U^{2}}{R}\).

Trả lời:

Trường hợp đoạn mạch có điện trở R, ta có P = UI mà U = IR, suy ra P = IR.I = I2R.

Mặt khác, ta có P = UI, mà I = \( \frac{U}{R}\) => p = U.\( \frac{U}{R}\) = \( \frac{U^{2}}{R}\).

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu