Bài C5 trang 29 sgk vật lý 6


Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu:

C5. Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu:

Trọng lực có phương (1)................và có chiều (2).........

Bài giải:

(1) - thẳng đứng;                       (2) - từ trên xuống dưới.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu