Bài C5 trang 19 sgk vật lí lớp 8

Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Hãy đo quãng đường đi được của quả cân A sau mỗi khoảng thời gian 2 giây...

C5. Hãy đo quãng đường đi được của quả cân A sau mỗi khoảng thời gian 2 giây, ghi vào bảng 5.1 và tính vận tốc của A.

Hướng dẫn.

Ghi kết quả TN vào bảng tính toán và rút ra kết luận:

“Một vật đang chuyển động, nếu chịu tác dụng của các lực cân bằng thì sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều”.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan