Bài C5 - Trang 13 - SGK Vật lí 8


Một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 120m hết 30s. Khi hết dốc, xe...

C5. Một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 120m hết 30s. Khi hết dốc, xe lăn tiếp quãng đường nằm ngang dài 60m trong 24s rồi dừng lại. Tính vận tốc trung bình của xe trên quãng đường xuống dốc, trên quãng đường nằm ngang và trên cả hai quãng đường.

Hướng dẫn.

\(v_{tb_{1}}=\frac{120}{30}=4m/s\) ,  \(v_{tb_{2}}=\frac{60}{24}=2,5m/s\)

Vậy vận tốc trung bình trên cả hai quãng đường là :

                                         \(v_{tb}=\frac{120+60}{30+24}=3,3\) m/s.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu