Bài C4 - Trang 99 - SGK Vật lí 9


Cùng một công suất P được tải đi trên cùng một dây dẫn. Hãy so sánh

C4. Cùng một công suất P được tải đi trên cùng một dây dẫn. Hãy so sánh công suất hao phí khi dùng hiệu điện thế 500 000V với khi dùng hiệu điện thế 100000V.

Hướng dẫn giải.

Từ công thức \(P_{hp}=\frac{R.P^{2}}{U^{2}}\) ta thấy rằng, nếu hiệu điện thế tăng \(\frac{500000}{100000}=5\) lần thì công suất hao phí giảm được 52 = 25 lần.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu