Bài C4 trang 78 sgk vật lí 7


Hoàn thành nhận xét 3.c) trong bản báo cáo.

C4. Hoàn thành nhận xét 3.c) trong bản báo cáo.

Hướng dẫn giải:

Đối với đoạn mạch gồm hai đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn: U13 = U12 + U23.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu