Bài C4 trang 59 SGK Vật lí 8

Bình chọn:
4.1 trên 15 phiếu

Giải bài C4 trang 59 SGK Vật lí 8. Ở những vị trí nào (A hay B)

Đề bài

Ở những vị trí nào (A hay B) quả bóng có thế năng, động năng lớn nhất; có thế năng, động năng nhỏ nhất?

Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của câu trả lời sau:

Quả bóng có thế năng lớn nhất khi ở vị trí …(1)… và có thế năng nhỏ nhất khi ở vị trí …(2)….

Quả bóng có động năng lớn nhất khi ở vị trí …(3)... và động năng nhỏ nhất khi ở vị trí …(4)….

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Vật có khối lượng càng lớn và ở càng cao thì thế năng trọng trường của vật càng lớn.

- Vật có khối lượng càng lớn và chuyển động càng nhanh thì động năng càng lớn.

Lời giải chi tiết

Quả bóng có thế năng lớn nhất khi ở vị trí A và có thế năng nhỏ nhất khi ở vị trí B.

Quả bóng có động năng lớn nhất khi ở vị trí B và động năng nhỏ nhất khi ở vị trí A.

(1) A

(2) B

(3) B

(4) A

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan