Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 1 ngày

Bài C4 trang 53 sgk vật lí 8


Tính công suất của anh An và anh Dũng trong ví dụ ở đầu bài học.

C4. Tính công suất của anh An và anh Dũng trong ví dụ ở đầu bài học.

Hướng dẫn giải:

 Công suất của An là P1 = \(\frac{640}{50}\) =  12, 8W

 Công  suất của Dũn0g là : P2 = \(\frac{960}{60}\) = 16W

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu