Bài C4 trang 53 sgk vật lí 8


Tính công suất của anh An và anh Dũng trong ví dụ ở đầu bài học.

C4. Tính công suất của anh An và anh Dũng trong ví dụ ở đầu bài học.

Hướng dẫn giải:

 Công suất của An là P1 = \(\frac{640}{50}\) =  12, 8W

 Công  suất của Dũn0g là : P2 = \(\frac{960}{60}\) = 16W

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu