Bài C4 trang 53 sgk vật lí 8


Tính công suất của anh An và anh Dũng trong ví dụ ở đầu bài học.

C4. Tính công suất của anh An và anh Dũng trong ví dụ ở đầu bài học.

Hướng dẫn giải:

 Công suất của An là P1 =  =  12, 8W

 Công  suất của Dũn0g là : P2 =  = 16W

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu