Bài C4 trang 18 sgk vật lí lớp 8


Khi quả cân A chuyển động qua lỗ K thì vật nặng A’...

C4. Khi quả cân A chuyển động qua lỗ K thì vật nặng A’ bị giữ lại (H.5.3c, d). Lúc này quả cân A còn chịu tác dụng của những lực nào?

Hướng dẫn.

Quả cân A chuyển động qua lỗ K thì A; bị giữ lại. Khi đó tác dụng lên A chỉ còn hai lực, PA và T lại cân bằng với nhau nhưng vật A vẫn tiếp tục chuyển động. TN cho biết kết quả chuyển động của A là thẳng đều.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu