Bài C4 trang 112 - sgk vật lí 9


Ở hình 41.3, SI là tia tới.

C4. Ở hình 41.3, SI là tia tới. Tia khúc xạ của tia này trùng với một trong số các đường IH, IE, IG, IK. Hãy điền dấu mũi tên vào tia khúc xạ đó.

Hướng dẫn:

IG là đường biểu diễn tia khúc xạ của tia tới SI

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu