Bài C4 - Trang 102 - SGK Vật lí 9

Bình chọn:
4 trên 54 phiếu

Một máy biến thế dùng trong nhà cần phải...

C4. Một máy biến thế dùng trong nhà cần phải hạ hiệu điện thế từ 220V xuống còn 6V và 3V. Cuộn sơ cấp có 4000 vòng. Tính số vòng của các cuộn tương ứng.

Hướng dẫn giải.

Ta có : \(\frac{U_{1}}{U_{2}}=\frac{n_{1}}{n_{2}}\) => \(n_{2}=\frac{U_{2}}{U_{1}}.n_{1}= \frac{6}{220}.4000=109\)  (vòng).

           \(\frac{U_{1}}{U_{3}}=\frac{n_{1}}{n_{3}}\) => \(n_{3}=\frac{U_{3}}{U_{1}}.n_{1}= \frac{3}{220}.4000=54\)  (vòng).

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan