Bài C4 - Trang 102 - SGK Vật lí 9


Một máy biến thế dùng trong nhà cần phải...

C4. Một máy biến thế dùng trong nhà cần phải hạ hiệu điện thế từ 220V xuống còn 6V và 3V. Cuộn sơ cấp có 4000 vòng. Tính số vòng của các cuộn tương ứng.

Hướng dẫn giải.

Ta có : \(\frac{U_{1}}{U_{2}}=\frac{n_{1}}{n_{2}}\) => \(n_{2}=\frac{U_{2}}{U_{1}}.n_{1}= \frac{6}{220}.4000=109\)  (vòng).

           \(\frac{U_{1}}{U_{3}}=\frac{n_{1}}{n_{3}}\) => \(n_{3}=\frac{U_{3}}{U_{1}}.n_{1}= \frac{3}{220}.4000=54\)  (vòng).

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu