Bài C3 trang 78 sgk vật lí 7


Hoàn thành nhận xét 2.c) trong bản báo cáo.

C3. Hoàn thành nhận xét 2.c) trong bản báo cáo.

Hướng dẫn giải:

Nhận xét: Trong đoạn mạch nối tiếp, dòng điện có cường độ bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch : I1= I2 = I3

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu