Bài C3 trang 65 sgk vật lí 6


Bài C3. Bố trí thí nghiệm như hình 21.1b

Bài C3. Bố trí thí nghiệm như hình 21.1b, rồi đốt nóng thanh thép. Sau đó vặn ốc để siết chặt thanh thép lại. Nếu dùng một khăn tẩm nước lạnh phủ lên thanh thép thì chốt ngang cũng bị gãy. Từ đó rút ra kết luận gì?

Hướng dẫn giải:

Khi co lại vì nhiệt, nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn