Bài C3 trang 59 sgk vật lí 6


Bài C3. Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:

Bài C3. Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:

a) Thể tích quả cầu (1)......khi quả cầu nóng lên.

b) Thể tích quẩ cầu giảm khi quả cầu (2)..........

Các từ để điền

- Nóng lên

- Lạnh đi

- Tăng 

- Giảm

Hướng dẫn giải:

(1) Tăng

(1) Lạnh đi

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu