Bài C3 trang 59 sgk vật lí 6

Bình chọn:
4.1 trên 35 phiếu

Bài C3. Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:

Bài C3. Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:

a) Thể tích quả cầu (1)......khi quả cầu nóng lên.

b) Thể tích quẩ cầu giảm khi quả cầu (2)..........

Các từ để điền

- Nóng lên

- Lạnh đi

- Tăng 

- Giảm

Hướng dẫn giải:

(1) Tăng

(1) Lạnh đi

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan