Bài C3 trang 52 sgk vật lý 7


Tại sao trước khi cọ xát, các vật không hút các vụn giấy nhỏ ?

C3. Tại sao trước khi cọ xát, các vật không hút các vụn giấy nhỏ ?

Bài giải:

Trước khi cọ xát, các vật không hút các vụn giấy nhỏ vì các vật đó chưa bị nhiệm điện, các điện tích dương và điện tích âm trung hòa lẫn nhau.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu